مهد کودک و پيش دبستاني مهيار

mahyar kindergarten and preschool

کودکانه با من بیا
به کودکی پرواز کن
به شیرین ترین دوران زندگی
کودکانه فکر کن همچو من
تا لذت ببری از کودکی من
بیا تا بیندیشیم کلاغه چرا به خونه اش نرسید؟

کد اوقات شرعی
disigned by f.abbasmehr